SYNCSENSE

Produktbeskrivelse

SYNCSENSE er en digital træningsteknologi til fysisk og kognitiv VR-træning af borgere og patienter.

I Teramed er vi stolte af at have indgået i et samarbejde med SYNCSENSE, om formidlingen af deres spændende VR-løsning til motivering og træning

SYNCSENSE® er en prisvindende digital træningsteknologi, som omdanner kedeligt træningsudstyr til meningsfulde naturoplevelser, så træning for ældre og mennesker med handicap bliver sjov og motiverende. VR-løsningen er et evidens-baseret redskab til hospitaler og kommuner som terapeuter og plejepersonale i dag anvender landet over til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde. Formålet er at reducere institutions- og hospitalsbetingede komplikationer ved sengeleje og langvarig fysisk inaktivitet.

Mange ældre og mennesker med handicap er desværre afskåret fra at komme ‘ud på eventyr’ af flere forskellige årsager. De er tilmed ofte meget fysisk inaktive og socialt isolerede. Det kan være manglende mobilitet, styrke – eller måske fordi man er indlagt med en alvorlig sygdom.

Med livagtige virtuelle eventyr i naturen bringer vores VR-løsning nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning, hvilket bidrager til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe.

Syncsense er oplagt at anvende i forbindelse med aktiv- passiv trænere som Thera-Trainer Tigo eller mobiliseringsudstyr som Manuped Kombitræner

Hvis du har lyst til at høre mere om SYncsense så tag fat i en af vore Produktkonsulenter: Kontakt