Privatlivspolitik

I vores Privatlivspolitik for teramed.dk finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

Generelt
Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos Teramed A/S, eller når du besøger vores website www.teramed.dk .

Dataansvarlig
De dataansvarlige organisationer for behandling af dine personoplysninger er:
Teramed A/S
Tjørnevej 7
4652 Hårlev
CVR: 40450572

Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til Teramed A/S. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Teramed A/S, kan du sende en email til info@teramed.dk .

Indsamling af personlige oplysninger
Er du kunde eller kontakter du os fra websitet, www.teramed.dk , indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, titel, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og email-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR nr. m.v. 

Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

Behandling af personlige oplysninger
Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man bliver oprettet som kunde. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. 

Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:

  • Fremsende ordrebekræftelse, adgangskoder og brugervejledninger til dig
  • Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
  • Udføre dine ordrer og levere vores services og ydelser
  • Håndtere administration af kundeforholdet til dig
  • Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser, systemopdateringer, nedetider m.v. via e-mail.

Deling af dine personoplysninger
Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen under pkt. 9. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Hvis du ønsker indsigt i dine data, vil vi kræve billeddokumentation, for at sikre at du kun får oplysninger der relaterer til dig.  Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sidst opdateret
Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 06-11-2020.